torsdag 26 november 2009

Men!

Det finns säkert andra fördelar med att bo i Sverige!
Allemansrätten, till exempel. Den innebär att alla har rätt att
vandra runt var man vill i det här skitlandet.